California.no oversetting og undertekster

UNDERTEKSTING: 
NOK 50-180 / min.
SPRÅKVASK ENGELSK: 
NOK 0,5O / kildeord
NO>EN OVERSETTING: 
NOK 1,25 / kildeord

Mine verktøy:
EZTitles Pro User
Final Draft 11
Movie Magic Screenwriter
Atril DVX3
Jeff McLean - oversetter and subtitler
jeff @ california . no 
Medlem i American Translators Association og 
NAViO - Norsk audiovisuell oversetterforening

Film & TV manus-oversetter og spesialist på NO-EN underteksting! 

– NO > EN teksting av film og video
– Bruk av EZTitles sikrer levering av undertekster av høy teknisk kvalitet
– korrektur, redigering, og språkvask av eksisterende undertekster
– levering av undertekster i alle formatter, inkl. PAC, SRT, STL, VTT, TXT…
– oversetting av film-/TV-manus, screenplay, m.m.
– språkvask & kvalitetssikring av eksisterende engelske tekster
– diktat via Skype “live voice chat”
– oversetting av alle slags innhold og emner
– avskrift fra lyd- /videoopptak, transkripsjon
– formidling av oversetting mellom alle språk

Ingen oppdrag er for små!

Jeffrey L. McLean

University of California Irvine
BA Linguistics
BA French

McLean-180x250pxl

Leave a Reply