California.no oversetting og undertekster

NO>EN UNDERTEKSTING: 
NOK 233,50 / min.
SPRÅKVASK ENGELSK: 
NOK 0,5O / kildeord
NO>EN OVERSETTING: 
NOK 1,25 / kildeord 

Mine verktøy:
EZTitles Pro 6
Final Draft 12
Movie Magic Screenwriter 6
Atril DVX3
Jeff McLean - oversetter and subtitler
jeff @ california . no 
mobile: +47 97068116
Medlem i American Translators Association og 
NAViO - Norsk audiovisuell oversetterforening

Film & TV manus-oversetter og spesialist på NO-EN og EN-EN underteksting! 

– NO>EN teksting av film og video der kunden forsyner meg med norsk transkripsjon
– Bruk av EZTitles 6 sikrer levering av undertekster av høy teknisk kvalitet
– korrektur, redigering, og språkvask av eksisterende undertekster
– levering av undertekster i alle formatter, inkl. PAC, SRT, STL, VTT, TXT…
– oversetting og språkvask av film-/TV-manus, screenplay, m.m. i Final Draft 12
– språkvask & kvalitetssikring av eksisterende engelske tekster
– diktat via Skype “live voice chat”
– oversetting av alle slags innhold og emner
– transkribering av engelsk og norsk fra lyd- og videoopptak (transkripsjon)
– formidling av oversetting mellom alle språk

Ingen oppdrag er for små!

Jeffrey L. McLean

University of California Irvine
BA Linguistics
BA French

Leave a Reply